EN menuzavřít

72. oddíl

Zde je popsána historie skautingu v Kohoutovicích, důležité okamžiky našeho oddílu a převratné okamžiky našich členů.

První skautský oddíl v Kohoutovicích byl založen v roce 1931. Vedoucím 20. smíšeného oddílu byl Václav Gabriel. 8 let oddíl úspěšně fungoval, což dokazují zachované fotografie. Každoročním tábořištěm byla louka za Prachárnou na Bílém potoce.

72. chlapecký oddíl Junáka byl založen v roce 1945. Prvním vůdcem oddílu byl Jaroslav Gábr, který o rok později pro časté zahraniční cesty předal žezlo Františku Dalerovi. Kroniky zachycují velmi bohatý oddílový život. Skautská družina Jestřábů a smečka Kamzíků se pravidelně účastnily společných nedělních výletů a občasných vícedenních výprav. Místo schůzek bylo proměnné, v létě nejčastěji na louce Na Rovinkách, při nepřízni počasí ve stodole a přes zimu u Gábrů na Myslivečkově ulici. Než totalitní režim ukončil junáckou činnost, stihl oddíl dva tábory opět na Bílém potoce.

Po pádu totalitního režimu v listopadu 1989 bylo opět možno obnovit činnost Junáka. Bratr Šmuk, který se podílí na rozjezdu činnosti 91. oddílu na Starém Brně, zakládá skautskou družinu Luňáků v Kohoutovicích. Šmuk i spousta kluků zde totiž bydlí a chtějí se scházet v Kohoutovicích, což vítají i rodiče. Schůzky probíhaly nejprve v bytech, pak v unimobuňkách na Vaňhalově ulici (bývalé agitační středisko) a od r. 1997 v Domku Svaté rodiny, kde máme dodnes svou klubovnu. Společně s ostatními družinami z 91. oddílu jsme prožili krásných 20 let akcí, výprav a táborů. Našimi tábořišti postupně bylo Zubří u Nového Města na Moravě, Uhřínov u Velkého Meziříčí, Lesní Jakubov u Rapotic a konečně vlastní tábořiště ve Valdíkově u Třebíče. O všech těchto událostech se můžete dočíst zde. Od r. 1999 působí v Kohoutovicích i Modrá smečka vlčat, později přejmenovaná na smečku Kamzíků.

V září roku 2009 by počet členů 91. oddílu přesáhl číslo 100 a proto byl oddíl rozdělen na stávající 91. a kohoutovicko-žebětínský 72. oddíl. Číslem 72 se hlásíme k tradici původního kohoutovického oddílu se stejným číslem. Vedoucím oddílu se stal bratr Vodík.

Ve stejném roce byla založena družina Jestřábů v Žebětíně. Původně šlo o několik chlapců ministrantů při kostele sv. Bartoloměje, kteří se v prosinci roku 2008 poprvé sešli pod vedením bratra Čáry u něho doma. Po několika měsících byly schůzky přestěhovány do Katolického domu na Křivánkově náměstí a nakonec byla opravena klubovna v areálu fary, kde se chlapci schází dodnes. V září roku 2009 se Jestřábi stali skauty 72. oddílu. V roce 2011 byla v Žebětíně založena družina Tučňáků. Družina byla a stále je určena pro hendikepované chlapce, čímž se Tučňáci stali absolutní raritou mezi skautskými družinami a nedílnou součástí oddílu. Od r. 2012 působí v Žebětíně i smečka Mamutů.


V září 2014 předal Vodík žezlo vedení oddílu Čárovi. V roce 2016 vznikla kohoutovická družina Kulíšků, určená pro benjamínky.
Nyní má náš oddíl 80 členů a působí v Kohoutovicích a Žebětíně.