menuzavřít

Držáky pro automaty, s vnitřním chlazením

General information

Obecné informace

The new tool holders with through tool coolant persude with longer tool life and swarf control due to the guided coolangt. The execution -UN with coolant supply from the bottom (Notch) is together with the KMH-holder a powerful combination.

Nové nástrojové držáky s vnitřním chlazením pro delší životnost nástroje a lepší kontrolou třísky díky řízenému chlazení. Provedení -UN s přívodem chladicí kapaliny ze spodu (drážka), která je spolu s držákem KMH výkonnou kombinací.

 

Details

  • Available in different executions
  • Suitable for positive and negative tool holder
  • The tool holder can be extended within the defined scale (-UN)
  • Three jets for precise cooling
  • Big variety of inserts for all to machine materials
 
 

Detaily

  •      K dispozici v různých provedeních
  •      Vhodný pro pozitivní a negativní držák nástrojů
  •      Držák nástroje lze prodloužit v definované stupnici (-UN)
  •      Tři trysky pro precizní chlazení
  •      Velké množství VBD pro všechny strojní materiály

Katalog