menuzavřít

Vnější soustružení

Držáky se čtvercovým průřezem začínajícím na rozměru 9,525 mm

General information

Obecné informace

ARNO® turning tools for external machining give you exceptional quality. We offer a wide range of holders for external machining to accommodate most applications. We also carry a huge assortment of inserts for all our turning holders.

ARNO® soustružnické nástroje pro vnější obrábění poskytují výjimečnou kvalitu. Nabízíme širokou škálu držáků pro vnější obrábění, které vyhovují většinovému využití. Také nabízíme obrovský sortiment VBD pro všechny naše držáky.

Katalog