menuzavřít

Vyměnitelné břitové destičky - vysoký pozitiv

Vysoce pozitivní vyměnitelné břitové destičky pro obrábění hliníku, nerezové oceli a exotických materiálů.

High positive inserts

Vysoce pozitivní vložky

New technologies and the growing diversity of material grades create the need for new tools and cutting materials. With the ARNO® developed special high positive geometry and the use of different kinds of coatings we provide best cutting performance in a multitude of materials.

Nové technologie a rostoucí různorodost materiálů zvyšují potřebu nových nástrojů a řezných materiálů. S ARNO®  vyvinutou speciální vysoce pozitivní geometrií a za použití různých druhů povlaků zajišťujeme nejlepší řezný výkon u mnoha materiálů.

 

Special geometries for chip contraction

Speciální geometrie pro stažení třísky

Polished surface for optimal chip flow

Leštěný povrch pro optimální odvod třísek

High positive chip angle for best cutting and process reliability

Vysoce pozitivní úhel třísky pro nejlepší tvorbu třísky a spolehlivost zpracování

Katalog