EN menuzavřít

Adaptation clamping devices - Upravená upínací zařízení

  • Suitable for I.D. or O.D. clamping, saw cuts or bar work
  • Fast and accurate change-overs in minimal time and at minimal expense
  • The basic clamping device remains mounted on the machine and simultaneously serves as an interface for other clamping devices
  • Clamping in all variants
  • Vhnodné pro upínání za vnitřní i vnější průměr
  • Rychlá a přesná výměna v minimálním čase s minimálními náklady
  • Základní upínací zařízení zůstává na stroji a současně slouží jako rozhraní pro ostatní upínací zařízení
  • Upínání ve všech variantách