EN menuzavřít

TESTit clamping force measuring device - TESTit zařízení pro měření upínací síly

 • Clamping force measurement for O.D. and I.D. clamping
 • Can be used rotating [under RPM] and for stationary applications
 • Data transmission via Bluetooth to a tablet
 • Lithium rechargeable battery for more than 5 hours of operating time
 • Software for visualization and archiving of the measurement data
  [only available together with the starter-set]
 • Měření upínací síly pro upnutí za vnějšší i vnitřní průměr
 • Může být použito pod otáčkami tak jako i pro stacionární aplikace
 • Přenos dat pomocí Blouetooth do tabletu
 • Dobíjecí lithiová baterie pro více než 5 hodin provozu
 • Software pro vizualizavi a archovování naměřených dat
  (dostupné pouze společně se startovacím setem)