CS menuzavřít

Stationary clamping devices - Stacionární upínací zařízení

  • Quick change-over from O.D. clamping to I.D. clamping
  • Economical solutions for 5-axis machining
  • Suitable for single and serial production
  • Optimal power transmission und minimal wear and tear
  • Rychlá změna z upánaní za vnější průměr na upínání za vnitřní průměr
  • Economické řešení pro 5-osé obrábění
  • Vhodné pro kusovou i sériovou výrobu
  • Optimální přenos výkonu a minimální opotřebení