CS menuzavřít

Poháněné nástroje

Driven tools form a further core area of EWS. More than 8,000 different tools are available at short notice.

In addition to standard products like axial and angular heads, EWS offers swivel units, slot broaching tools, multiform tools and multi-spindle machines. There is just no limit.

The tool clamping systems range from the classic collet chuck holder to Weldon and hydro extension to Capto, KM, ABS and HSK.

The applications range from classic CNC lathes to highly complex turning milling centers.

The rapid change system EWS-Varia has set a standard for a flexible modular system. With its safe handling and short change-over times, EWS-Varia ranks among the most successful systems in the market. This was impressively confirmed by the Innovation Award awarded by the German state of Baden-Württemberg in 2006.

"Made in Germany" is of course guaranteed by EWS also for these tool systems.

Poháněné nástroje tvoří základní oblast systému EWS. V krátké době je k dispozici více než 8 000 různých nástrojů.

Kromě standardních výrobků, jako jsou axiální a úhlové hlavy, nabízí EWS otočné jednotky, nástroje pro děrování štěrbin, víceformové nástroje a vícevřetenové stroje. Neexistuje žádný limit.

Systémy upínacích nástrojů v rozsahu od klasického kleštinového držáku až po Weldon a hydroupínače na Capto, KM, ABS a HSK.

Aplikace se pohybují od klasických CNC soustruhů až po vysoce komplexní soustružnická a frézovací centra.

Systém rychlé výměny EWS-Varia nastavil standard pro flexibilní modulární systém. EWS-Varia je jedním z nejúspěšnějších systémů na trhu díky bezpečné manipulaci a krátkou dobou výměny. To bylo potvrzeno inovační cenou udělenou německým státem Bádensko-Württembersko v roce 2006.

"Vyrobeno v Německu" je zaručeno EWS i pro tyto systémy nástrojů.