CS menuzavřít

Statické nástroje

Static tools form one of the EWS core areas. There is no other manufacturer in the world offering such a variety of products: More than 20,000 different tool holders are available for machine operators.

Our portfolio includes VDI tool holders with shaft diameters of 16-80 as well as block tool holders of BMT55-BMT85 to machine-specific holders for MAZAK, Okuma or Mori Seiki, to name just a few.

We also offer prism holders according to DIN 69881 (VDI3425 Bl.3) in all nominal sizes.

Our standard portfolio includes Capto, HSK, KM and ABS adaptations in addition to the standard holders.

Moreover, our scope of supply includes special holding fixtures made according to customer drawings or innovative solutions of the EWS engineers designed to master production engineering challenges.

The tool holders are manufactured at our factory in Uhingen and rightly carry the label:

Made in Germany!

Stacinární nástroje tvoří jednu z hlavních oblastí programu EWS. Na světě neexistuje žádný jiný výrobce, který by nabízel takovou paletu produktů: Pro provozovatele strojů je k dispozici více než 20 000 různých držáků nástrojů.

Naše portfolio zahrnuje držáky nástrojů VDI s průměry 16-80, jakož i blokové držáky nástrojů BMT55-BMT85 a po specifické držáky pro stroje MAZAK, Okuma nebo Mori Seiki atd..

Dále nabízíme prismatické držáky podle DIN 69881 (VDI3425 Bl.3) ve všech jmenovitých velikostech.

Naše standardní portfolio zahrnuje kromě standardních držáků i adaptéry Capto, HSK, KM a ABS.

Navíc naše nabídka zahrnuje speciální držáky vyrobené podle výkresů zákazníků nebo inovativních řešení inženýrů EWS.

Držáky nástrojů jsou vyráběny v naší továrně v Uhingenu a jsou správně označeny.

Vyrobeno v Německu!