EN menuzavřít

Monolitní spirálovité vrtáky

Spirálové vrtáky z HSS a utrajemného karbidu. 2xD - 30xD, průměr 1-20 mm

General information

Obecné informace

Great performance
in steels, cast iron, tool steel, alloy steels and stainless steels. Can also be used for aluminum and hardened materials

Skvělý výkon
v ocelích, litině, nástrojové oceli, legovaných ocelích a v nerez oceli. Může být použit také pro hliník a kalené materiály

Fast chip evacuation and excellent chip breaking
due to special designed cutting edges on point and chip breakers on leading edges

Rychlý odvod třísky a vynikající lámání třísky
a to díky speciálně navrženým řezným hranám na špičce a lamači třísek na vodících hranách

High accuracy and stability

Vysoká přesnost a stabilita

Longer tool life

Dlouhá životnost nástroje

Self-centering 

Samostředící

Tool selection

Výběr nástroje

Drilling depth:

Hloubka vrtání

3xD, 5xD, 7xD, 8xD, 10xD, 15xD, 20xD, 25xD and 30xD

Coatings:

  • TIALN 
  • Diamond

NC pre-drilling:

90° / 120°
Center drill DIN 333, form A

Povlaky:

  • TIALN 
  • Diamond

NC předvrtávání:

90° / 120°
Střed vrtání DIN 333, tvar A

Možnosti aplikace

Katalog