CS menuzavřít

Monolitní frézy

Monolitní frézy pro ocel, litinu, nerez ocel, exotické materiály, hliník, neželezné kovy a kalené součásti.

General information

Obecné informace

The ARNO® solid carbide endmills are made from ultra micrograin carbide. The grain size ranges from 0 - 0,5 micron and the coatings vary by application (TiAlN, TICN, diamond coatings).

 ARNO® Tvrdokovové dokončovací frézy jsou vyrobeny z ultra mikrozrnného karbidu. Velikost zrna se pohybuje v rozmezí 0 - 0,5 mikronu a povlaky se mění dle použití (TiAlN, TICN, diamantové povlaky).

Details

Detaily

 • High performance
  • improved tool life
  • maximum cutting speed
 • Excellent wear resistance
 • Reliable quality
 • Cost effectiveness
  • reduced wear ensures productivity
  • down time minimized, less tool changes

 

 • Vysoký výkon
  • zlepšená životnost nástroje
  • maximální řezné rychlosti
 •      Vynikající odolnost proti opotřebení
 •      Spolehlivá kvalita
 •      Efektivita nákladů
  • snížení opotřebení zajišťuje produktivitu
  • minimalizace doby odstávky, méně výměn nástroje

Možnosti aplikace

Katalog