CS menuzavřít

ROC - mill FOA

Nástroj využívající kruhové a actogonální plátky. Průměry 40 - 160 mm

General information

Obecné informace

 • 2 different inserts with 8 cutting edges
 • soft cutting positive face mill
 • Suitable for copy milling, circular milling, pocket milling, face milling and ramping

 

 • 2 různé destičky s 8 řeznými hranami
 • jemné řezání pozitivní čelní frézy
 • Vhodné pro kopírovací frézování, kruhové frézování, frézování kapes, čelní frézování a nájezd pod úhlem

Details

Detaily

Materials:

 • Steel
 • Stainless steel
 • Cast materials
 • Aluminum and non-ferrous materials

Diameter range:
40mm up to 160mm

 

Materiály:

 •      Ocel
 •      Nerezová ocel
 •      Odlévané materiály
 •      Hliník a neželezné materiály


Rozsah průměru:
40mm až 160mm

Grades

Třídy

AK5915 CVD-coated carbide grade + ALTIN
Newest coating technology for all cast materials. Due to the increased hardness it is possible to operate at increased cutting speed.

AK5915 CVD povlakem pokrytý karbid + ALTIN
Nejnovější technologie povlakování pro všechny lité materiály. Díky zvýšené tvrdosti je možné pracovat s vyšší řeznou rychlostí.

AN1015 Unocated carbide grade
Grade for roughing and finishing of aluminum alloys and with it is sharp edge also for non-ferrous materials. Insert is polished to reduce build up edge tendency.

AN1015 Nepovlakovaná sorta karbidu
Sorta pro hrubování a dokončování hliníkových slitin a to s ostrou hranou také pro neželezné materiály. VBD je leštěná, ke snižení tvorby nárůstků.

AP2130 CVD-coated carbide grade
Suitable for finishing steel, stainless steel and cast materials. A very universal grade with high heat and oxidation resistance.

AP2130 karbid s povlakem CVD
Vhodné pro dokončování oceli, nerezové oceli a lité materiály. Velmi univerzální sorta s vysokou odolností proti teplu a oxidaci.

AM5740 PVD-coated carbide grade + ALTIN
Grade for milling stainless steel at medium to high cutting speeds, also suitable for milling high temperature alloys and titanium alloys.

AM5740 PVD povlakovaný karbid + ALTIN
Sorta pro frézování nerezové oceli při středních až vysokých řezných rychlostech, vhodný také pro frézování vysokoteplotních slitin a slitin titanu.

Možnosti aplikací

Katalog