CS menuzavřít

Držáky pro automaty, bez chlazení

General information

Obecné informace

ARNO® dedicated sliding head auto lathe tooling offers high accuracy and reliable machining of all components, in all materials. This type of lathe often performs highly accurate machining of long, thin and often small components.

Next to special holders for swiss type machines ARNO® also offers the Deco-Cut system with ground holders and an upright insert with a very precise location for excellent repeatability and optimal productivity.

ARNO® nástroje speciálně vyvinuté pro automatické soustruhy nabízí vysokou přesnost a spolehlivé obrábění všech součástí, ve všech materiálech. Tento typ soustruhu často provádí vysoce přesné obrábění dlouhých, tenkých a často malých součástí.

Vedle speciálních držáků pro stroje švýcarského typu nabízí ARNO® také systém Deco-Cut se základními držáky a vertikální destičku s velmi přesným umístěním pro vynikající opakovatelnost a optimální produktivitu.

 

Holders for auto lathes with through tool coolant

Through tool coolant holders with precise coolant straight to the cutting edge
Prepared for 340 bar coolant pressure
Shank sizes 12 x 12 and 16 x 16
Precise coolant flow between the insert and the swarf
Better tool life – possibly up to 100 % better
Cutting speeds can be increased up to 200 %
Improved swarf control – even on problem materials
Efficient coolant of the insert cutting edge, protecting coatings which can be deteriorate due temperature changes

 

Držáky pro automatické soustruhy s vnitřním chlazením.

Prostřednictvím nástrojového držáků chladicí kapaliny s přesným chlazením přímo k břitu
Připraven pro tlak 340 barů chladicí kapaliny
Velikost stopky 12 x 12 a 16 x 16
Přesný tok chladicí kapaliny mezi destičkou a třískou
Lepší životnost nástroje - možná až o 100% lepší
Řezné rychlosti lze zvýšit až na 200%
Vylepšená kontrola třísky - dokonce i na problémové materiály
Efektivní chlazení pro řeznou hranu plátku, chrání povlaky které by se mohly poškozovat vlivem změny teplot

Katalog