menuzavřít

SHORT-Cut zapichování a soustružení

Tuhý systém pro soustružení a zapichování, vše v jednom nástroji.

General information

Obecné informace

The combination of optimum stability in the holder (short overhang, latest clamping technique) and sintered double-sided insert (special chip geometry and cutting edge preparation) makes the SHORT-Cut® system the best partner for high machining outputs in grooving and turning applications.

Kombinace optimální stability v držáku (krátký přesah, nejnovější upínací technika) a sintrovanou oboustrannou VBD (speciální geometrie lamače a zaoblení řezné hrany) činí SHORT-Cut® systém nejlepším společníkem pro vrcholné obráběcí výsledky při zapichování a soustružení.

Details

Podrobnosti

  • Whether axial or radial groove turning, our patented insert clamping offers maximum stability and efficiency
  • Ať už se jedná o axiální nebo radiální zapichování, naše patentované upínání VBD nabízí maximální stabilitu a efektivitu
  • Specially developed geometries for SHORT-Cut® applications
  • Speciálně vyvinuté geometrie pro SHORT-Cut® využití
  • AM geometry for medium machining
  • AM geometrie pro střední obrábění
  • Full radius insert for machining aluminum
  • Plný rádius destičky pro obrábění hliníku
  • SIS - SHORT-Cut® internal boring bars with through tool coolant
  • SIS - SHORT-Cut® vnitřní držáky s vnitřním chlazením

Možnosti aplikace

Katalog