CS menuzavřít

AMS mikro nástroje

Vnitřní zapichování začínající na průměru 0,7 mm

General information

Obecné informace

AMS (ARNO®-Mini-System) is a modular boring system starting at Dmin 0.7mm with a maximum reach of 50mm depending on application. With the ground taper on the tool shank and the fixed stop in the sleeve the length remains accurately constant and guaranteed cutting edge repeatability is achieved. The cone of the threaded pin ensures secure tool locking and reduces cutting edge vibrations. 

AMS (ARNO®-Mini-System) je modulární vyvrtávací systém od průměru 0,7 mm s maximálním rozsahem 50 mm v závislosti na použití. S broušeným kuželem na stopce nástroje a pevnou fixní stopkou v pouzdru zůstává délka přesně konstantní a zajišťuje opakované dosažení stejné pozice řezné hrany. Kužel závitového kolíku zajišťuje bezpečné zachycení nástroje a snižuje vibrace řezné hrany.

Special holders for sliding head auto lathes and multi spindle machines as well as hydraulic holders complete the system and offer a wide range of capabilities. 

Speciální držáky pro soustruhy s posuvnými hlavami a vícevřetenové stroje, stejně jako hydraulické držáky, doplňují systém a nabízejí širokou škálu možností.

Details

Podrobnosti

 • NEW: holders with Polygon-shank
 • NOVINKA: Držáky s polygonální stopkou
 • NEW: inserts copying - offset and reinforced from minimum diameter of 1mm
 • NOVINKA: Destičkové kopírování – posun a zesílení z minimálního průměru 1 mm 
 • NEW: Blanks for Special profiles in more lengths
 • NOVINKA: Polotovary pro speciální profily ve více délkách
 • Boring from diameter 0.7mm
 • Minimální průměr 0,7 mm
 • Groove width starting at 0.8mm
 • Šířka drážky začínající na 0,8 mm
 • Full radius grooving starting at Ø 0.5mm
 • Zapichování plnych rádiusů začínající na průměru 0,5 mm
 • Back turning and chamfering
 • Zpětné soustružení a srážení hran
 • Grooving and chamfering
 • Zapichování a srážení hran
 • Copy turning
 • Kopírování
 • Threading
 • Závitování
 • Face grooving starting at Ø 5mm
 • Čelní zapichování začínající na průměru 0,5 mm
 • Cir-clip DIN 471/472
 • Drážky pro pojistné kroužky DIN 471/472
 • CBN brazed inserts for machining hardened steel
 • CBN pájené destičky pro obrábění kalené oceli

Možnosti aplikací

Katalogy