CS menuzavřít

Vnitřní soustružení

ISO/ANSI držáky pro vnitřní soustružení začínající na průměru 8 mm

General information

Obecné informace

The ARNO tooling program offers comprehensive line of internal turning holders. Different clamping types as well as steel and carbide bars offer a wide range for all boring applications. Most bars are available with and without coolant through as well as carbide execution.

Nástrojový program ARNO nabízí komplexní řadu vnitřních soustružnických držáků. Různé typy upínačů, jako jsou ocelové a karbidové tyče, nabízejí široké rozpětí pro veškeré vnitřní aplikace. Většina držáků je k dispozici, ať už s vnitřním chlazením, nebo bez či v karbidovém provedení.

Katalog