CS menuzavřít

SIS vnitřní zapichování

Vnitřní aplikace systému SHORT-Cut, možnost obrábění od průměru 29,5 mm.

General information

Obecné informace

Innovative tool for internal groove & turn applications with highest rigidity and excellent performance.

Inovativní nástroj pro vnitřní zapichování a soustružení s nejvyšší tuhostí a vynikajícím výkonem.

  • High cutting efficiency - compact and strong holders
  • Vysoká účinnost řezání – kompaktní a robustní držáky
  • Process reliability - positive locking and strong clamping of the insert
  • Spolehlivost procesu – zajišťovací zařízení a silné upnutí destičky
  • Extended insert life through coolant directly on cutting edge
  • Prodloužený život destičky skrze chladící kapalinu přímo na řezné hraně

Možnosti použití

Katalogy