CS menuzavřít

SAN radiální zapichování NC

Radiální aplikace osvědčených destiček NC.

General Information

Obecné informace

Best cutting performance and excellent stability.

Nejlepší řezný výkon a vynikající stabilita.

 • Big variety of holders and inserts
 • Velké množství držáků a destiček
 • High performance tools for external application with optimum clamping of the insert (very strong clamp)
 • Vysoce výkonné nástroje pro vnější použití s optimálním upnutím VBD (velice pevné upnutí)
 • Widths 3mm - 6mm
 • Šířky 3 mm - 6 mm
 • Depth of cut 17mm - 27mm
 • Hloubka řezu 17 mm - 27 mm
 • Rigid tool for copy turning
 • Tuhý nástroj pro kopírovací soustružení
 • Excellent choice of inserts for all materials
 • Výborná volba destiček pro všechny materiály

Možnosti aplikace

Katalog