CS menuzavřít

Držáky osazené planžetami (SA, SE)

General information

Obecné informace

Part-off holders and flange mounted holders for blades, modules and monoblockholders.

Upichovací držáky a držáky s přírubou pro planžety, moduly a držáky monobloků.

Advantages

Výhody

 • Modular
 • Modulární
 • normal or upside down assembling
 • Obvyklé a obrácené smontování
 • Suitable for a big part-off range
  20 mm up to 140 mm
 • Vhodné pro velký rozsah upichování od 20 mm do 140 mm
 • Suitable for different widths
  1,5 mm up to 6 mm
 • Vhodné pro různé šířky od 1,5 mm do 6 mm

Details

Detaily

ARNO´s part-off holders and flange mounted holders are

Upichovací držáky a držáky s přírubou jsou

 • height adjustable
 • výškově nastavitelné
 • with through tool coolant, ACS2
 • s vnitřním chlazením ACS2
 • for different interfaces
 • pro různá rozhraní

BMT
Biglia
Daewoo/Doosan
Index/Traub
Mazak
Mori Seiki
Göltenbodt
KMH
VDI
Polygonschaft ISO 26623-1-PSC
atd.

Katalog