CS menuzavřít

SIN vnitřní NC zapichování

Nástroj pro vnitřní zapochování od průměru 16 mm. Systém využívá osvědčené NC plátky.

General information

Obecné informace

The new boring bars for internal grooving applications.

Nové vrtací tyče pro vnitřní drážkování.

 • Optimal clamping of indexable insert
 • Optimální upnutí vyměnitelné destičky
 • Strong holders for precise machining
 • Silné držáky pro přesné obrábění
 • Minimal Dmin with a high depth of cut
 • Minimální průměr s velkou hloubkou řezu
 • Precision inserts for all applications and materials
 • Přesné destičky pro rozličné užití a materiály
 • ARNO® geometries for reliable performance
 • ARNO® geometrie pro spolehlivý výkon
 • Extended insert life through coolant directly on cutting edge
 • Prodloužený život destiček skrze chladící kapalinu přímo na řezné hraně

 

Možnosti použití

Katalog