CS menuzavřít

Profil-Cut

Zapichovací systém pro velmi široké zápichy. Šířka zápichu až do 25 mm.

General information

Obecné informace

Profil-Cut is a grooving system for creating custom grooves in one plunge.

Profil-Cut je zapichovací systém pro vytváření speciálních drážek v jedné operci.

Advantages

Výhody

Different blanks
for special profile grooves

Různé tvary
pro speciální profilové drážky

Easiest assembly for simple handling
and quick insert changes

Nejjednodušší sestava pro snadnou manipulaci
a rychlé změny VBD

Secure insert seat 
for absolute process reliability

Bezpečné lůžko VBD
pro naprostou spolehlivost procesu

Details

Podrobnosti

Special profiles up to a width of 25mm possible

Speciální profily až do šířky 25 mm

Customer specific shapes on request

Speciální zakázkové tvary na vyžádání