CS menuzavřít

SIM mini nástroje

Vnitřní zapichovací nástroj pro průměry od 6,7 mm.

General information

Obecné informace

SIM is a modular internal grooving system in 5 sizes starting at Dmin 6.7mm. Holders are available in steel or carbide execution (with brazed steel head) and screwed on carbide insert.

SIM je modulární vnitřní drážkovací systém v 5 velikostech od průměru 6,7 mm. Držáky jsou dodávány v provedení z oceli nebo karbidu (s pájenou ocelovou hlavou) a přišroubovány na karbidovou destičku.

Details

Podrobnosti

 • Vibration damped carbide shank with brazed on steel head
 • Vibrace tlumící karbidová stopka s pájená na ocelovou hlavu
 • Coolant through
 • Chladící kapalina
 • Highest rigidity due to oval shaped shaft
 • Nejvyšší tuhost díky oválnému tvaru hřídele
 • Reach into the bore up to 80mm
 • Dosah do otvoru až 80 mm
 • Depth of cut up to 4,7mm
 • Hloubka řezu je do 4,7 mm
 • Groove widths from 0,5 - 5mm
 • Šířka zápichu je od 0,5 do 5 mm
 • Insert available with PVD coating
 • VBD dostupná s PVD povlakem
 • Holders offered in steel and carbide execution
 • Držáky jsou nabízeny v provedení z oceli a karbidu
 • Custom solutions on request
 • Zakázková řešení na požádání

Možnosti aplikací

Katalog