CS menuzavřít

Vyměnitelné břitové destičky

Vyměnitelné břitové destičky pro obrábění běžných materiálů.

General information

Obecné informace

Available for wet and dry milling of steel, all cast materials as well as stainless steel and high temperature alloys and non-ferrous materials. Especially when milling aluminum ARNO's ALU geometry achieves best results.

Tools for thread milling with a comprehensive selection of associated indexable inserts, various coated and uncoated grades, complete the ARNO milling range.

 • Carbide grades (coated and uncoated)
 • Carbide grade with ALU chipbreaker
 • Ultra-hard materials (CBN, PCD)
 • HSS indexable inserts
 • Cermet indexable inserts
 • Thread milling inserts

K dispozici pro mokré a suché frézování oceli, všechny lité materiály i nerezové oceli, vysokoteplotní slitiny a neželezné materiály. Zejména při frézování hliníku ARNO ALU geometrie dosahuje nejlepších výsledků.

Nástroje pro frézování závitů s rozsáhlým výběrem souvisejících vyměnitelných plátků, různé povlaky i nepovlakované typy, kompletní ARNO frézovací řada.

 •      Sorty karbidů (povlakované a nepovlakované)
 •      Sorta karbidu s ALU lamačem
 •      Ultra tvrdé materiály (CBN, PCD)
 •      HSS VBD
 •      Cermetové VBD
 •      Frézovací VBD

Katalog