CS menuzavřít

Clip-Groove®

Zapichovací systém s destičkou se třemi řeznými hranami. Vhodný pro radiální i axiální aplikace.

Details

Podrobnosti

Versatile and rational grooving system

Víceúčelový a rozumný zapichovací systém

NEW:

NOVINKA:

Groove depth up to 10 mm /
Parting up to ø 20 mm

Hloubka drážky do 10 mm /
Zapichování do průměru 20 mm

 • Various shaped grooves with the same tool
 • Různě tvarované drážky se stejným nástrojem
 • Optimum clamping and accurate location of the insert through screw clamping
 • Optimální upnutí a přesné umístění VBD pomocí šroubu
 • 3-edged inserts in different widths
 • Tříhranné VBD s různými šířkami
 • Custom profiles in up to 7mm width possible
 • Možnost zakázkových profilů do šířky až 7 mm
 • Quick change of the insert with only one screw
 • Rychlá výměna VBD pouze jedním jediným šroubem
 • CLIP-Groove® axial - circlip grooving in axial direction
 • CLIP-Groove® axiální – drážky pro pojistný kroužek, zapichování v axiálním směru

Katalog