CS menuzavřít

Vyměnitelné břitové destičky ISO/ANSI

Vyměnitelné břitové destičky pro obrábění běžných materiálů.

General information

Obecné informace

The large variety of indexable inserts for turning makes ARNO® a leading manufacturer through technology, performance and reliability. ARNO® ISO/ANSI indexable inserts for turning are available as standard carbide inserts or with special developed geometries and many different coatings.

Velký výběr vyměnitelných destiček pro soustružení činí společnost ARNO® předním výrobcem díky technologii, výkonu a spolehlivosti. ARNO® ISO / ANSI vyměnitelné destičky pro soustružení jsou k dispozici jako standardní karbidové destičky nebo se speciálně vyvinutými geometriemi a mnoha různými povlaky.


Carbide (coated and uncoated)

Karbid (povlakovaný a nepovlakovaný)

Carbide with high positive geometry

Karbid s vysoce pozitivní geometrií

Ultra-hard cutting materials (CBN and PCD)

Ultra-tvrdé řezné materiály (CBN a PCD)

HSS (high speed steel)

HSS (rychlořezná ocel)

Cermet inserts

Cermetové VBD

Katalog