menuzavřít

Soustružení závitů

ISO 60° a 50° / UN / BSP / BSPT / DIN405 / DIN 103 / ACME / NPT / NPTF / DIN 40430

General information

Obecné informace

Highest quaility and reliability

Holders and inserts for thread turning complete the ARNO® turning offering. Turning of all common threads and sizes are available in our standard thread turning program. Minimum bores for internal threads start at 3.2mm.

Nejvyšší kvalita a spolehlivost

Držáky a VBD pro soustružení závitu kompletují nabídku ARNO® soustružení. Soustružení všech běžných závitů a velikostí je k dispozici v našem standardním programu pro soustružení závitů. Minimální průměry děr pro vnitřní závity začínají na 3,2 mm.


ISO-thread, BSW and UN thread

American trapeziodal thread

Aerospace thread

Tapered fine pitch pipe thread

P-thread

Special threads available on demand

ISO-závit, BSW a UN závity

Americké trapézové závity

Letectví a kosmonautika

Závitová trubka s kuželovým závitem

P-závit

Speciální závity jsou k dispozici na poptání

Katalog